Letiště Tachov patří z hlediska geografické polohy k několika málo letištím
všeobecného letectví, která jsou ve vztahu k ŘLP dostatečně vzdálena od
CTR, MCTR, TMA, MTMA a VP, což je výhodný parametr pro výcvik nových
adeptů letectví.

Z hlediska životního prostředí nemůžeme ovlivňovat hlukem lidská obydlí,
neboť ta jsou i dle nejpřísnějších hygienických norem mimo dosah
jakéhokoliv negativního vlivu.

Z celospolečenského hlediska je letiště všeobecného letectví pro město
Tachov kulturním zařízením, které zvyšuje atraktivnost města pro cizí
návštěvníky a místním obyvatelům významně rozšiřuje volbu možností
kulturního, společenského a sportovního vyžití.
V neposlední řadě je však jedním z podpůrných zařízení pro rozvoj
turistiky v celém Plzeňském kraji. Za tímto účelem také letiště rozvíjí spolupráci
s hotely, restauracemi a turistickými organizacemi v Plzeňském kraji.

Vzhledem k umístění v česko - německém příhraničním prostoru nabízí
letiště Tachov německým příznivcům létání všech kategorií všeobecného
letectví bezkonfliktní letový prostor pro výcvik pilotů a parašutistů
se zázemím a potřebnou technikou pro létání, motorové vlekání, balení padáků
a naviják s obsluhou. Samozřejmá je nabídka ubytování v klubovém zařízení
nebo možnost zaparkování karavanu.

Letiště Tachov má vlastní klubové ubytovací kapacity, moderní velkokapacitní
hangár, parkoviště pro karavany, leteckou vlekací techniku, naviják pro větroně
a kluzáky, společenské zařízení - klubovnu, klubový bar, AFIS, letištní věž
pro řízení letů po okruzích a místní činnosti.

Letiště má pro technickou údržbu, opravy a servisní činnost
vyhovující podmínky a kvalifikované odborníky.